บ้านป้าLily หลังนี้เปิดไว้เพื่อให้เป็นที่ที่เพื่อนๆมานั่งตั้งวงคุยกันด้วยเรื่องที่เราชอบ
โดยมีป้า Lily มานั่งเล่าเรื่องที่ดีมีประโยชน์ แถมสนุกสนานให้ฟังอีก
วันที่ท้องฟ้าสดใสในเวลาแดดร่มลมตกไม่มีอะไรดีไปกว่าการมานั่งที่ ชานเรือนของบ้านป้าLily อีกแล้ว


ยินดีต้อนรับทุกท่านจ๊ะ

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

The Grand Kremlin Palace, Russia.The Grand Kremlin Palace, Russia.

The Grand Kremlin Palace was built from 1837 to 1849 in Moscow, Russia on the site of the estate of the Grand Princes, which had been established in the 14th century on Borovitsky Hill.

Designed by a team of architects under the management of Konstantin Thon, it was intended to emphasise the greatness of Russian autocracy.

Konstantin Thon was also the architect of the Kremlin Armoury and the Cathedral of Christ the Savior.

The Grand Kremlin Palace was formerly the Tsar's Moscow residence. Its construction involved the demolition of the previous Baroque palace on the site, designed by Rastrelli,
and the Church of St. John the Baptist, constructed to a design by Aloisio.
It was the New in place of the first church ever built in Moscow.

The buildings of the Palace form a rectangle with an inner courtyard. The building appears to be three stories, but is actually two. The upper floor has two sets of windows. The west building of the Palace held state reception halls and the imperial family's private chambers .


พระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

พระราชวังเครมลิน ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย สร้างอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำมอสควา
ภายในมีพระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ
ในอดีต เป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์กษัตริย์แห่งราชวงศ์รัสเซีย หลังจากถูกปฏิวัติ เปลี่ยนการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ ได้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาล
เมื่อระบบสังคมนิยม ล่มสลายเป็นประชาธิปไตย ก็ได้เปิดให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว จนถึงปัจจุบัน

สถาปัตยกรรมของกรุงมอสโกนั้น พระราชวังเครมลินถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศที่สุดในยุโรปยุคกลาง

คำว่า "เครมลิน" มีความหมายว่า ป้อมปราการ มีความยาวล้อมรอบ 2,235 เมตร มีหอคอย 18 แห่ง เพื่อใช้ในการป้องกันการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้าน สมัยต่อมาได้มีการปรับปรุงต่อเติมมาตามสภาพ

ภายในพระราชวัง แห่งนี้ประกอบด้วยปราสาท โบสถ์ วิหาร พิพิธภัณฑ์ คลังแสง อาวุธยุทธภัณฑ์ หอคอย ป้อมปราการ หอระฆัง และโดมมากมาย
มีกำแพงสูง 65 ฟุตรอบพระราชวัง มีความยาวเกือบ 3 กิโลเมตร
มีพระราชวังที่ประทับของจักรพรรดิอยู่ตรงกลาง
หอคอยอิวานเวลิกี้สูง 270 ฟุต เป็นที่แขวนระฆัง ของพระเจ้าโบริสดูนอฟ

หากขึ้นไปบนหอคอย จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพ กรุงมอสโคว ที่สวยงาม ได้อย่างชัดเจน

ภายในบริเวณพระราชวัง มีมหาวิหารอัครเทวทูตซึ่งตกแต่งไว้อย่างงดงาม เพื่อใช้เป็นสุสานฝังพระศพของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
นอกจากนี้ยังมีโบสถ์อัสสัมชัญซึ่งสร้างไว้อย่างประณีตบรรจงเป็นพิเศษอีกด้วย

 View from across the Moskva River 
 พระราชวังเครมลิน มองจากแม่น้ำมอสควา


 The Grand Kremlin Palace. 
 พระราชวังเครมลิน      Troitskaya.   
ประตู Troitskaya
 Senate Building.  ตึกทำการของรัสภา 
มุมที่เห็น เป็นห้องทำงานของเลนิน
 Tsar Cannon 
 ปืนใหญ่ของพระเจ้าซาร์ (ไม่เคยใช้)


Cathedral of the Archangel Michael  
 โบสถ์เซ้นต์ไมเคิ้ล


 Inside Cathedral of the Dormition .

 Ivan the Great  bell towers. 
 หอระฆังอีวานจอมโหด สร้างโดยพระเจ้าอีวาน ที่5Tsar Bell.
ระฆังที่พระนางแอนนา สร้างเพื่อประกาศการขึ้นครองราช 
เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป  แต่ถูกไฟไหม้ 
และทหารดับไฟด้วยหิมะ ระฆังจึงแตก Cathedral of the Twelve Apostles.   
โบสถ์12 อัครสาวก  เป็นของฝ่ายศาสนา The Courtyard สวนภายในพระราชวัง

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Grand_Kremlin_Palace